Tanssi- ja akrobatia studio

Soveste -Soveltava liikunta ja saavutettavuus

Soveste on yhteistyöprojekti jossa pyritään kehittämään ja tarjoamaan yhä enemmän soveltavan liikunnan ryhmiä meidän edustamiemme lajien parissa. Hankia välineitä ja tarjota yhdenvertaisia harrastusmahdollisuuksia kaikille.

Tankotanssi, ilma-akrobatia, ilmajooga, sirkus, Flow arts yms.

 

Osallistu tukemaan toiminnan toteuttamista: https://mesenaatti.me/2417/soveste-saavutettavuuden-ja-soveltavan-liikunnan-kehityshanke-tankotanssin-ja-ilma-akrobatian-parissa/

Piia on jo aikanaan yli 10 vuotta sitten tanssipedagogiikan erikoistumisopinnoissa tutustunut tanssiterapiaan joka herätti jo silloin ajatuksia siitä että harrastaminen ja sen monimuotoisuus on erittäin tärkeää. Se on terapeuttista ihan meille kaikille että pääsemme harrastamaan ja tapaamaan ihmisiä niiden parissa. Nyt Piia on suorittanut Soveltavan liikunnan perusteet opinnot ja käynnistänyt isoa projektia pieni askele kerrallaan kohti sitä että myös meidän edustamiemme lajien parissa on mahdollista ottaa huomioon myös soveltavan liikunnan mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa sitä että Meillä toimitaan mm. yhteistyössä kuntoutuslaitosten kanssa lajikokeilujen parissa. Ensimmäinen sellainen toteutettiin Kuntoutumiskeskus Tutoriksen Tampereen fysioterapeuttien kanssa Maaliskuussa 2022. Kangasalla tavoite on jatkossa tehdä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa ja palvella yhä enemmän yhteistyössä oman kaupungin ja lähikuntien asiakkaita.

Vastaanotto soveltaville ryhmille ja yksityisopetukselle on ollut lämmin ja innostunut. Kaikilla on oikeus harrastaa lajia mistä nauttii ja mitä haluaisi. Kukaan meistä ei tiedä mitä elämä tuo tullessaan ja me haluamme mahdollistaa sitä että harrastukset voivat muutoksista, sairastumisista tai synnynnäisistä eroavaisuuksista huolimatta olla jatkuvia ja yhdenvertaisesti saavutettavissa.

Kaikilla ohjaajillamme ei ole Soveltavan liikunnan pätevyyttä mutta heillä on omat osaamisalueet ja monen päiväammatti ja koulutus tukee hyvin vahvasti tätä opetusta. Yksityistuntien tiimoilta sekä ryhmätilausten puolesta voit aina olla yhteydessä Piiaan ja tiedustella mahdollisuuksia tunneista sekä osallistumisesta viikkotunneille. Soveltavan liikunnan ryhmiä aloitetaan muutama jo syksyn 2022 aikana ja kesällä 2022 on tarkoitus järjestää kaikille avoimia ilmaisia kokeilutunteja. Kaikilla tunneillamme saa olla avustajat mukana.

 

Dacrobatia organization ry edistää ja yhdistää soveltavan liikunnan ihmisiä sekä kaikkia muita lajin harrastajia yhteen. järjestää avoimia tapahtumia ja kilpailuja.  Liity jäseneksi ja saa jäsenedut kuten 1 viikossa ilmaiset vapaatreenit. Vuoroja ei ole loma-aikoina.

”Mitä soveltava liikunta on?

Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joiden on vamman, sairauden, toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. Liikunta vaatii tällöin soveltamista ja erityisosaamista.

Soveltavan liikunnan kohderyhmään kuuluvia arvioidaan olevan noin 15% Suomen väestöstä, eli vajaa miljoona suomalaista.

Liikunnan soveltamisen lähtökohta on yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden tunnistaminen ja huomioiminen. Soveltavaa liikuntaa voi olla esimerkiksi liikuntaryhmä, jonka sisältö on suunniteltu sydänsairaille, tuoksuttomasti toteutettu jumppatunti allergisille, istumajooga, Parkinson-kuntoutujien tanssitunti tai mielenterveyskuntoutujille suunniteltu luontoretki.

Liikunnan soveltamista on myös minkä tahansa liikuntatuokion sisällön muokkaaminen osallistujien toimintakyvyn mukaan. Myös erilaisten urheilulajien soveltavat versiot voidaan määritellä soveltavaksi liikunnaksi.

ICF-luokitusjärjestelmä

Soveltavan liikunnan käsitettä voi tarkastella myös WHO:n kansainvälisen ICF-luokitusjärjestelmän näkökulmasta. Järjestelmä kuvaa sitä, miten sairauden tai vamman vaikutukset näkyvät yksilön elämässä. Sitä käytetään mm. terveydenhuollossa.

Järjestelmä jakautuu kahteen pääluokkaan:

1) toimintakyky & toimintarajoitteet

2) kontekstuaaliset tekijät.

Toimintakyky & toimintarajoitteet jaetaan edelleen alaluokkiin kehon toiminnot & kehon rakenteet sekä suoritukset & osallistuminen. Kontekstuaaliset tekijät puolestaan jakautuvat alaluokkiin ympäristötekijät & yksilötekijät.

Soveltavan liikunnan käsitteeseen liittyy olennaisesti niin toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden kuin kontekstuaalisten tekijöiden ymmärtäminen. Esimerkiksi pitkäaikaissairaan liikunnan mahdollistumiseen vaikuttavat niin toimintakyky ja toimintarajoitteet kuin myös se, minkälaisessa kontekstissa ja ympäristössä ihminen elää ja toimii.

ICF-luokitusjärjestelmä tarjoaakin käyttökelpoisen viitekehyksen soveltavan liikunnan käsitteen holistiseen tarkasteluun. Sekä toimintakyky ja toimintarajoitteet että kontekstuaaliset tekijät avautuvat järjestelmässä kattavina kokonaisuuksina alaluokkineen, ja niihin on hyödyllistä tutustua hahmottaessa sitä mitkä kaikki tekijät voivat vaikuttaa soveltavasti liikkuvan liikuntaan.

Lue lisää ICF-luokitusjärjestelmästä ja sen käytöstä THL:n sivustolta.

Opiskelu

Soveltavaa liikuntaa voi Suomessa opiskella Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Soveltava liikunta kuuluu usein myös kuntoutus- ja liikunta-alan koulutusohjelmien opetussuunnitelmiin. Tutustu alan opiskelumahdollisuuksiin Opetushallituksen ylläpitämässä Opintopolku-palvelussa.

Lisäksi jotkut alan järjestöt ja organisaatiot, kuten SoveLi, tarjoavat soveltavan liikunnan täydennyskoulutusta.

Aikaisemmin soveltavaa liikuntaa pystyi opiskelemaan erityisliikunnanohjaajien AMK-koulutusohjelmassa.#

-Lainaus soveli Ry:n sivuilta-

 

Lisätietoa soveltavasta liikunnasta:

Soveli Ry –

Paraolympia